Bauteilstatik für Betonelemente
Bauteilstatik für Betonelemente

Statyka elementów budowlanych

Na podstawie dostarczonych przez inwestora planów wykonawczych domujednorodzinnego / wielorodzinnego wykonujemy obliczenia statyczneposzczególnych zamówionych u nas produktów, jak np. stropy modułowe, schodygłówne czy ściany kolankowe.

Statyka budynku

Naszym klientom w krajach Beneluksu i Skandynawii, oferujemy także, zewzględu na obowiązujące tam szczególne wymagania w odniesieniu do statyki ikonstrukcji, także wykonanie obliczeń statyki budynku.

Za pośrednictwem współpracujących z nami w poszczególnych krajach biurinżynierskich wykonujemy odpowiednie obliczenia statyki budynku na podstawiedostarczonych przez inwestora planów wykonawczych.

brak nowości na liście.