Bauteilstatik für Betonelemente
Bauteilstatik für Betonelemente

Onderdelen statiek

Op basis van de door uw gereed gemaakte uitvoeringsplannen van u eengezins-/multi-woningen, maken we voor u de statiek van de afzonderlijke bij ons bestelde producten, zoals bijv. plafondelementen, etagetrappen of drempels.

Gebouw statiek

Voor onze klanten in de Benelux en Scandinavië bieden wij op grond van de speciale vereisten voor structurele analyse en constructie, ook de statiek van gebouwen aan.

Via ons aangesloten ingenieursbureaus werken in de afzonderlijke landen, op basis van de door u verstrekte uitvoeringsplannen, de bijbehorende gebouwstatiek uit.

Geen nieuws in deze lijst: